Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 52926 110913
EE E-knihy 0 0 01.07.2022
QQ [QQ] 3 3 21.11.2020
ST Staré tlače 9101 9385 05.02.2021
KN Knihy 34022 39270 30.06.2022
MP [MP] 1171 1184 28.12.2015
RU [RU] 880 905 15.09.2020
KO Komplety (pôvodné) 2257 2293 17.05.2022
AK Príväzky 2248 21 20.01.2022
DP Študentské práce 0 0 01.07.2022
AM [AM] 193 0 28.01.2010
HU Hudobniny 779 792 25.01.2022
AN Články 753 0 02.12.2021
BR Brožúry 0 0 01.07.2022
ZK Zvukové knihy 0 0 01.07.2022
RE Recenzia 0 0 01.07.2022
EZ Elektronické zdroje 113 178 25.09.2019
SH Stolné hry 0 0 01.07.2022
AV Audiovizuálne médiá 41 56 12.01.2022
PE Periodiká 1364 56826 30.06.2022
SK Skladby 0 0 01.07.2022
PM Pracovné materiály 1 0 21.04.2021